Mae Caniad wedi gweithio gyda nifer o sefydliadau a phobl. Rydym wedi cefnogi newidiadau a datblygiad polisi, rydym wedi cynnwys Strategaeth Iechyd Meddwl Gogledd Cymru ac wedi datblygu a chydgynhyrchu llawer o daflenni. Mae Caniad wedi gweithio gyda phobl sydd â phrofiad byw o ddefnyddio gwasanaethau i ddatblygu pecyn cyfweld ar sail gwerth, ynghyd â phecynnau hyfforddi eraill, cynnal gweithdai, ymholiadau gwerthfawrogol, cynnal cynadleddau – buom yn gweithio gyda Central Chambers, Heddlu Gogledd Cymru a Gogledd Cymru i gynnal Sir Cynhadledd Llinellau, a 360 o ddigwyddiadau, gan gynnwys un ar argyfwng. Gyda’n gilydd rydym wedi cyhoeddi papurau ar y gwaith rydym wedi’i wneud, yn seiliedig ar fodel wedi’i gydgynhyrchu TODAYweTALKED, a welodd ni yn ennill gwobr Tîm y Flwyddyn 2019 (Nursing Times)

ERTHYGLAU CYHOEDDUS

Diogelwch Rhywiol ar gyfer Gofal Iechyd Meddwl Cleifion Mewnol – Diagnosis Newid Democrataidd

Sean Page, Tony Carr, Steve Forsyth, Amber O’Hara, Jenny Burgess
& Denise Charles (2019): Diogelwch Rhywiol ar gyfer Gofal Iechyd Meddwl Cleifion Mewnol – Diagnosis Democrataidd Newid, Materion mewn Nyrsio Iechyd Meddwl, DOI: 10.1080 / 01612840.2019.1591548

I gysylltu â’r erthygl hon: https://doi.org/10.1080/01612840.2019.1591548

 

Heddiw, buom yn siarad: Dull newydd o oresgyn rhwystrau i ddiogelwch rhywiol ar wardiau iechyd meddwl.

Tudalen S, Davies-Abbott I, Carr T, O’Hara A, Forsyth S, Charles D. Heddiw, buom yn siarad: Dull newydd o oresgyn rhwystrau i ddiogelwch rhywiol ar wardiau iechyd meddwl. J Nyrs Iechyd Meddwl Seiciatrydd. 2020; 27: 669–674. https://doi.org/10.1111/jpm.12614

‘Today We Talked’: defnyddio dull cydweithredol i drawsnewid gofal yn yr uned gofal dwys seiciatryddol

https://journals.rcni.com/mental-health-practice/evidence-and-practice/today-we-talked-using-a-collaborative-approach-to-transform-care-in-the-psychiatric-intensive- gofal-uned-mhp.2020.e1503 / llawn

 

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am unrhyw un o’r cyhoeddiadau neu’r canllawiau yr ydym wedi’u hysgrifennu, cysylltwch ag amber.ohara@caniad.org.uk

Gwobrau Nursing Times 2019

Adborth gweithdy

Cynhadledd llinellau sirol

Sesiwn Holi ac Ateb gyda Central Chambers Manceinion

Adroddiad strategaeth

Digwyddiad 360

SMART Womens Meeting

SMART Cymraeg