About Us

Home » About Us

Caniad has established a single point of access for all service user and carer involvement across North Wales: this ensures equity across the region and safeguards meaningful involvement opportunities in each area. A Freephone telephone number and a central email address allows for consistency for people who use services. Caniad Co-ordinators work closely with each other in each region to ensure those with co-occurring Mental Health and Substance Misuse problems have consistency and that services are not duplicated; therefore, avoiding the risk of any gaps in service.

Caniad has supported people who use services, their carers and families to understand the opportunities for involvement, the support that they can expect and what responsibilities accompany involvement. This has been achieved via training, and completing involvement plans, which are person centred and outcome focused.

Mae Caniad wedi sefydlu gwasanaeth canolog i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yng ngogledd Cymru: mae hyn yn sicrhau tegwch ar draws y rhanbarth ac yn sicrhau fod yna gyfleoedd ystyrlon i gymryd rhan mewn gwasanaethau ym mhob ardal. Mae cyfeiriad e-bost canolog a rhif ffôn am ddim yn sicrhau cysondeb i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau. Mae Cydlynwyr Caniad yn cydweithio’n agos â’i gilydd ym mhob ardal er mwyn sicrhau fod cysondeb i bobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl a phroblemau camddefnyddio sylweddau ar yr un pryd, ac na chaiff gwasanaethau eu dyblygu. Canlyniad hyn ydy osgoi unrhyw fylchau yn y gwasanaeth

Mae Caniad wedi cefnogi defnyddwyr gwasanaethau, eu gofalwyr a’u teuluoedd i ddeall pa gyfleoedd sydd yna i gymryd rhan mewn gwasanaethau, y gefnogaeth y gallan nhw ei disgwyl a’r cyfrifoldebau sydd ynghlwm â chymryd rhan mewn modd ystyrlon. Cyflawnwyd hyn drwy gyfrwng hyfforddiant a chwblhau cynlluniau cymryd rhan sy’n canolbwyntio ar y cleient ac ar yr effeithiau.

[ultimate_heading main_heading=”EIN GWELEDIGAETH – OUR VISION” main_heading_color=”#ffffff” sub_heading_color=”#ffffff” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#ffffff” main_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:600″ main_heading_style=”font-weight:600;” sub_heading_font_family=”font_family:Lato|font_call:Lato|variant:300″ sub_heading_style=”font-weight:300;” line_width=”60″ spacer_margin=”margin-top:35px;margin-bottom:35px;” sub_heading_font_size=”desktop:16px;” sub_heading_line_height=”desktop:29px;” margin_design_tab_text=””]

Gweithio gyda’n gilydd fel llais cyfunol – grymuso cyfranogiad cadarnhaol trwy undod

Working together as a combined voice- empowering positive involvement through unity

[/ultimate_heading]

[ultimate_heading main_heading=”TO HELP YOU” main_heading_color=”#ffffff” sub_heading_color=”#ffffff” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#ffffff” main_heading_font_family=”font_family:Raleway|font_call:Raleway|variant:600″ main_heading_style=”font-weight:600;” sub_heading_font_family=”font_family:Lato|font_call:Lato|variant:300″ sub_heading_style=”font-weight:300;” line_width=”60″ spacer_margin=”margin-top:35px;margin-bottom:35px;” sub_heading_font_size=”desktop:16px;” sub_heading_line_height=”desktop:29px;”]The service employs a team of 7 staff and provide training and support for the development of existing and new service user and carer forums. This will be done by enabling service users and carers to be integral to the planning, commissioning, design, delivery and evaluation of these services.[/ultimate_heading]