Involvment Charter / Siarter Cynnwys

Home » Involvment Charter / Siarter Cynnwys

Caniad held engagement events to develop an involvement charter that would lay out consistent principles and outcomes. The Charter has set the standard for involvement, and involvement can be evaluated against The Charter

Caniad gynnal digwyddiadau trafod er mwyn datblygu siarter gynnwys fyddai’n gosod allan egwyddorion a deilliannau cyson. Mae’r siarter wedi gosod y safon o ran cymryd rhan, ac mae modd gwerthuso hyn yn erbyn y Siarter