Steph Jones

Cydllynydd Caniad/Caniad Coordinator

Rhif ffon symudol/Mobile Number: 07436037615

Stephanie.Jones@caniad.org.uk

Rhadffon Caniad/Caniad Freephone:  0800 0853382

www.caniad.org.uk

Donna Jones

Cydllynydd Caniad/Caniad Coordinator

donna.jones@caniad.org.uk

 

BIG CHAT

Wednesday 19th December 12-2 pm 

Abbey rd centre Bangor. 

The Caniad way supports positive involvement for service users and their carers. 

Have your say as part of our big chats, while enjoying light refreshments and a friendly atmosphere.  


stephanie.jones@caniad.org.uk
donna.jones@caniad.org.uk 

0800 0853382

SGWRS FAWR

Dydd Mercher Rhagfyr 19fed 12-2 Canolfan Lon Abapty, Bangor. 

Mae ffordd caniad yn cefnogi cyfranogiad cadarnhaol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a’u gofalwyr. 

Cewch ddweud eich dweud fel rhan o’n sgyrsiau mawr, wrth fwynhau lluniaeth ysgafn ac awyrgylch gyfeillgar.  

 

stephanie.jones@caniad.org.uk
donna.jones@caniad.org.uk 

0800 0853382

 

Yes No