North Wales Service User and Family Carer Forum

Home » North Wales Service User and Family Carer Forum

 

North Wales Service User and Family Carer Forum

North Wales Service User, Family and Carer Forum is a representative organisation established to gather the views and concerns of those who use, or have used, substance misuse and/or mental health facilities, as well as their Carers or Family Members, and act as a conduit between them and the relevant statutory bodies.

Fforwm Defnyddwyr Gwasanaeth, Teuluoedd a Gofalwyr Gogledd Cymru

Mae Fforwm Defnyddwyr Gwasanaeth, Teuluoedd a Gofalwyr Gogledd Cymru yn fudiad cynrychioli sydd wedi’i sefydlu er mwyn casglu sylwadau a phryderon pobl sy’n defnyddio, neu wedi defnyddio, cyfleusterau camddefnyddio sylweddau a/neu iechyd meddwl, yn ogystal â’u gofalwyr neu eu teuluoedd. Mae’r Fforwm yn gweithredu fel sianel rhyngddyn nhw a’r cyrff statudol perthnasol.

Yes No