Whats Happening

Home » Whats Happening

Whats Happening Near You

SGWRS FAWR

 

Mae ffordd caniad yn cefnogi cyfranogiad cadarnhaol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a’u gofalwyr. 

Cewch ddweud eich dweud fel rhan o’n sgyrsiau mawr, wrth fwynhau lluniaeth ysgafn ac awyrgylch gyfeillgar.  

BIG CHAT

The Caniad way supports positive involvement for service users and their carers. 

Have your say as part of our big chats, while enjoying light refreshments and a friendly atmosphere.  

Gwynedd

Wednesday 19th December 12-2 pm 

Abbey Rd centre Bangor. 

Wrexham

Tuesday 18th December 2018

12.30pm @ Tesco Wrexham Community Room

Flintshire

Monday 17th December 2018 12-2pm

Deeside  Leisure Centre