Caniad i fynd yn ôl i wardiau ac adsefydlu – Sefydlu grwpiau cleifion

Mae Caniad wedi bod yn cysylltu â wardiau iechyd meddwl ac unedau adsefydlu i drefnu grwpiau cleifion Caniad i drafod profiadau, adborth ac argymhellion. Rydym bellach yn mynychu Tŷ Llywelyn, Tan-y-Castell, Coed Celyn ac yn y broses o sefydlu mwy o grwpiau cleifion gyda’r wardiau a’r adsefydlu eraill ledled Gogledd Cymru.