Dywedasoch, gwnaethom

111 wasg 2

Gallwch nawr ffonio 111 a dewis opsiwn 2 i siarad ag aelod o’r tîm iechyd meddwl.

Eich geiriau, ein gweithredoedd – Effaith a Chyflawniadau Caniad

Yn Caniad, credwn fod pob llais yn y gymuned yn bwysig. Rydym yn gwrando’n astud ar leisiau defnyddwyr gwasanaeth, yn gwerthfawrogi eu barn, ac yn troi eu hadborth yn newid ystyrlon i’r gymuned gyfan. Nid prosiect yn unig yw hwn; Mae’n ymrwymiad i gael effaith wirioneddol.

Drwy rym cyfunol adborth defnyddwyr gwasanaeth, rydym wedi sbarduno newid a gwelliannau cadarnhaol yn ein gwasanaethau cymunedol. O wella hygyrchedd i systemau cymorth mireinio, rydym wedi defnyddio eich mewnwelediadau amhrisiadwy i lunio dyfodol gwell.

Yma, rydym yn falch o arddangos canlyniadau diriaethol sut mae Caniad nid yn unig wedi gwrando ond hefyd wedi gweithredu ar leisiau ein defnyddwyr gwasanaeth.

Dyma effaith ryfeddol “Dywedoch chi, fe wnaethon ni.”

Eich llais, eich cymuned, eich newid cadarnhaol

Nid yw gwasanaethau’n siarad â’i gilydd – Digwyddiadau rhwydweithio

Trefnodd Caniad ddigwyddiadau rhwydweithio yn ystod mis Mai i hyrwyddo pwysigrwydd cydgynhyrchu a chydweithio rhwng gwasanaethau.

111 wasg 2

Gallwch nawr ffonio 111 a dewis opsiwn 2 i siarad ag aelod o’r tîm iechyd meddwl.

Trafnidiaeth i wasanaethau – Tocynnau bws Arriva

Yna llwyddodd Caniad i brynu tocynnau bws Arriva, a ddyrannwyd i wasanaethau APB i’w cleientiaid.

Caniad i fynd yn ôl i wardiau ac adsefydlu – Sefydlu grwpiau cleifion

Mae Caniad wedi bod yn cysylltu gyda wardiau iechyd meddwl ac unedau adsefydlu i drefnu grwpiau cleifion Caniad i drafod profiadau.