Canolfan Gymunedol Galw Heibio - Iechyd a Lles

Mynychodd Caniad y galw heibio iechyd a lles yn Nolgellau, a gynhaliwyd gan Mantell Gwynedd, gan ymgysylltu â’r gymuned a hyrwyddo ein gwasanaeth ynghyd â llawer o wasanaethau cymorth eraill sydd ar gael.