Nid yw gwasanaethau’n siarad â’i gilydd – Digwyddiadau rhwydweithio

Trefnodd Caniad ddigwyddiadau rhwydweithio yn ystod mis Mai i hyrwyddo pwysigrwydd cydgynhyrchu a chydweithio rhwng gwasanaethau. Roedd rhwng 20-50 o bobl yn bresennol yn y digwyddiadau hyn, lle roedd y gwasanaethau yn gallu cwrdd, trafod a hyrwyddo eu gwasanaethau.