Dal i fyny Caniad yn dechrau!

Mae dal i fyny Caniad bellach wedi dechrau yng Ngogledd Cymru, gyda’n un olaf yfory ym Mae Colwyn. Dewch draw i’r rhai nesaf yn eich ardal.

Dewch draw i ddarganfod pa wasanaethau sydd yn eich ardal. Bydd staff yno i helpu gyda’ch banc amser a chyfleoedd gwirfoddoli newydd.

Newydd! Caniad Dal i fyny

Byddwn yn newid ein Sgyrsiau Mawr i Dal i Fyny misol . Bydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal yn ystod wythnos gyntaf pob mis ac maent yn benodol ar gyfer y rhai sydd wedi cofrestru neu sydd eisiau ymuno â’r gwasanaeth a byddant yn cynnwys:

 • Adborth ar wasanaethau camddefnyddio sylweddau ac iechyd meddwl

 • Diweddariadau newyddion
 • Digwyddiadau a gweithgareddau yn eich ardal
 • Cyfleoedd i gymryd rhan
 • Cyfleoedd hyfforddi
 • Ffurflenni cost, bancio amser ar gael i’w llenwi a’u cyflwyno
 • Grym straeon: rhannwch eich un chi!
 • Ardal ddynodedig ar gyfer darganfod pa gefnogaeth sydd ar gael yn lleol
 • Cefnogaeth cyfoedion
 • Siaradwyr gwadd (ddim ym mhob sesiwn)
 • ‘Cwestiwn y mis’
 • Lluniaeth

Cysylltwch â’r cydlynydd yn eich ardal am ragor o fanylion:

Cydlynydd Canolog
Matthew Mosely: matthew.moseley@caniad.org.uk 07458017575
Cydlynydd y Dwyrain
Mel Williams: mel.williams@caniad.org.uk 07970 432987
Cydlynwyr y Gorllewin
Kay Wheeler: Kay.Wheeler@caniad.org.uk 07487271310
Mhairi Allardice: mhairi.allardice@caniad.org.uk 07377886450

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y Croeso Dal i Fyny cyntaf!

Cwestiwn y Mis: Ebrill 2024

Roeddem am glywed eich barn ar ein Cwestiwn y Mis :
 • Sut gall gwasanaethau cyhoeddus ddiwallu anghenion pobl awtistig orau ?
Mae’r Dywed GIG mae’r ail yn “Evalanche o angen” dros awtistiaeth ac anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD), ond yr system sydd ar waith i ymdopi â galw cynyddol am asesiadau a thriniaethau yn gallu ymdopi.