Ymgyrch Taclo’r Tacle: Camfanteisio yn gysylltiedig ag anwedd yng Nghymru

Heddiw, mae Taclo’r Taclau yn lansio ymgyrch Cymru Gyfan sy’n ceisio tynnu sylw at y duedd bryderus mewn gangiau troseddol sy’n defnyddio e-sigaréts a vapes i ecsbloetio pobl ifanc yn droseddol ac yn rhywiol ledled Cymru.

Yn draddodiadol, mae gangiau wedi defnyddio arian parod, hyfforddwyr a bwyd i feithrin a dal pobl ifanc, ond gyda’r GIG yn nodi cynnydd o 9% yn nifer y bobl ifanc 11-15 oed sy’n anweddu, mae troseddwyr wedi datblygu eu tactegau ac maent bellach yn defnyddio anwedd i targedu pobl ifanc.

Mae ein hymgyrch Cymru Gyfan yn rhedeg ar gyfryngau cymdeithasol rhwng 10 Ionawr a 31 Ionawr 2024.

Sut gallwch chi ein cefnogi

Rydym wedi datblygu cyfres o asedau cyfryngau cymdeithasol y gallwch eu lawrlwytho a’u rhannu gyda’ch rhwydwaith. Cliciwch isod i lawrlwytho’r canlynol:

• 5 statig cymdeithasol Saesneg (yn cwmpasu ystod o linynnau thematig)

• 2 statig cymdeithasol Cymraeg (yn cwmpasu ystod o linynnau thematig)

• Hysbyseb Spotify 30 eiliad

Fel arall, dilynwch ni a rhannwch ein postiadau ymgyrchu ar gyfryngau cymdeithasol i’n helpu i ehangu ein negeseuon ymgyrchu i gynulleidfaoedd newydd.

Lawrlwythwch ein hamserlen cyfryngau cymdeithasol ac asedau yma

Ewch i’n tudalen lanio ymgyrch yn Saesneg yma a Chymraeg yma