Mae Caniad yn mynychu sesiwn Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Heddlu Gogledd Cymru yn Nhre Ioan

Ddoe, mynychodd Caniad sesiwn ymwybyddiaeth iechyd meddwl a drefnwyd gan Heddlu Gogledd Cymru. Mynychodd nifer o elusennau, asiantaethau a gwasanaethau; Dyfodol Disglair Uwch, Dragon Chat, Papyrus, KIM-Inspire, Samariaid a llawer o rai eraill. Sefydlwyd hwn i gefnogi’r gymuned leol i rannu gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl.

 

Dyma ni gyda’n stondin yn hyrwyddo Caniad ac yn rhannu gwybodaeth am Sgyrsiau Mawr sydd ar ddod, Cyrraedd a Chyswllt, Prosiect Profiad o Fyw a phrosiectau ategol eraill y mae Caniad yn cysylltu â nhw drwy Adferiad.

 

Diolch am ein cael ni!