Trafnidiaeth i wasanaethau – Tocynnau bws Arriva

Adroddodd Caniad yr adborth ynghylch materion gyda chludiant i wasanaethau, cododd y Bwrdd Cynllunio Ardal (APB) hyn ac roeddent yn gallu cael cyllid tuag at gludiant i wasanaethau. Yna llwyddodd Caniad i brynu tocynnau bws Arriva, a ddyrannwyd i wasanaethau APB i’w cleientiaid gael gwell mynediad i’w grwpiau clinig, cwnsela ac adfer gan ddefnyddio’r tocynnau bws.