111 Gwasg 2

Mae gan rif 111 amseroedd aros hir ac ychydig o gefnogaeth i Iechyd Meddwl – gallwch ffonio 111 a dewis opsiwn 2 i siarad ag aelod o’r tîm iechyd meddwl.

Roedd adborth defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ar amseroedd aros hir ac ychydig o gymorth iechyd meddwl wrth ffonio rhif 111 y GIG, wedi cael ei wrando a’i ddefnyddio i ddatblygu opsiwn iechyd meddwl wrth ffonio 111. Mae’r tîm iechyd meddwl yno 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos – gan gynnig cymorth iechyd meddwl brys i bobl o bob oed ar draws Gogledd Cymru. Mae’r rhif yn rhad ac am ddim i’w ffonio o linell dir neu ffôn symudol, hyd yn oed os nad oes gennych unrhyw gredyd ar ôl.

Dyn yn Black Hoodie yn eistedd ar soffa Brown