North Wales Area Planning Board (APB) and Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB) commission Caniad to provide an integrated service user and carer involvement service for people with a lived experience of using their services, or their carer.

 

Mae Caniad wedi ei gomisiynu gan Fwrdd Cynllunio Ardal Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gynnig gwasanaeth cynhwysfawr i bobl sydd â phrofiad o ddefnyddio’u gwasanaethau, neu eu gofalwyr, gyda’r nod o’u cynnwys yn eu gwaith.

Gweithio gyda'n gilydd fel llais cyfunol - grymuso cyfranogiad cadarnhaol trwy undod Working together as a combined voice- empowering positive involvement through unity

Conwy & Denbighshire

Contact Information

John Redican  Substance Misuse Coordinator
john.redican@caniad.org.uk
07799622700

Leah Faircloth Programme Manager
leah.faircloth@caniad.org.uk
07813120422

Wrexham & Flintshire

Contact Information

Amber O’Hara Mental Health Coordinator
amber.ohara@caniad.org.uk
07971969628

Justin Stapley  Mental Health Coordinator
Justin.stapley@caniad.org.uk

07970433007

Leah Faircloth Programme Manager
leah.faircloth@caniad.org.uk
07813120422

Gwynedd & Ynys Mon

Contact Information

Donna Jones Mental Health Coordinator
donna.jones@caniad.org.uk

07970436209

Leah Faircloth Programme Manager
leah.faircloth@caniad.org.uk
07813120422

Yes No