North Wales Area Planning Board (APB) and Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB) commission Caniad to provide an integrated service user and carer involvement service for people with a lived experience of using their services, or their carer.

 

Mae Caniad wedi ei gomisiynu gan Fwrdd Cynllunio Ardal Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gynnig gwasanaeth cynhwysfawr i bobl sydd â phrofiad o ddefnyddio’u gwasanaethau, neu eu gofalwyr, gyda’r nod o’u cynnwys yn eu gwaith.

Gweithio gyda'n gilydd fel llais cyfunol - grymuso cyfranogiad cadarnhaol trwy undod Working together as a combined voice- empowering positive involvement through unity

  • New Caniad user stories ever week to keep you positive and motivated.

  • Join us and make new friends through the power of positive involvement.

Conwy & Denbighshire

Contact Information

Hilary Roberts Mental Health Coordinator
hilary.roberts@caniad.org.uk
07697329718

Ieuan Davies Substance Misuse Coordinator
Ieuan.Davies@caniad.org.uk
07580718827

Wrexham & Flintshire

Contact Information

Tony Ormond Substance Misuse Coordinator
tony.ormond@caniad.org.uk
0779922700

Amber O’Hara Mental Health Coordinator
amber.ohara@caniad.org.uk
07971969628

Gwynedd & Ynys Mon

Contact Information

Stacy Williams Mental Health Coordinator
stacy.williams@caniad.org.uk
07805665527

Steph Jones Substance Misuse Coordinator
stephanie.jones@caniad.org.uk
07436037615

Email

caniad@caniad.org.uk

Phone

0800 085 3382

The Caniad Way

Caniad supports positive involvement
Yes No