North Wales Area Planning Board (APB) and Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB) commission Caniad to provide an integrated service user and carer involvement service for people with a lived experience of using their services, or their carer.

 

Mae Caniad wedi ei gomisiynu gan Fwrdd Cynllunio Ardal Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gynnig gwasanaeth cynhwysfawr i bobl sydd â phrofiad o ddefnyddio’u gwasanaethau, neu eu gofalwyr, gyda’r nod o’u cynnwys yn eu gwaith.

Gweithio gyda'n gilydd fel llais cyfunol - grymuso cyfranogiad cadarnhaol trwy undod Working together as a combined voice- empowering positive involvement through unity

Conwy & Denbighshire

Contact Information

John Redican  Substance Misuse Coordinator
john.redican@caniad.org.uk
07799622700

Ieuan Davies Substance Misuse Coordinator
Ieuan.Davies@caniad.org.uk
075807188277

Leah Faircloth Programme Manager
leah.faircloth@caniad.org.uk
07813720422

 

Wrexham & Flintshire

Contact Information

Amber O’Hara Mental Health Coordinator
amber.ohara@caniad.org.uk
07971969628

Justin Stapley  Mental Health Coordinator
Justin.stapley@caniad.org.uk

Leah Faircloth Programme Manager
leah.faircloth@caniad.org.uk
07813720422

Gwynedd & Ynys Mon

Contact Information

Steph Jones Substance Misuse Coordinator
stephanie.jones@caniad.org.uk
07436037615

Donna Jones Mental Health Coordinator
donna.jones@caniad.org.uk

Leah Faircloth Programme Manager
leah.faircloth@caniad.org.uk
07813720422

[bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”60″ icon_color=”#da1c5c” title=”Email” pos=”left” title_font=”font_family:Raleway|font_call:Raleway” desc_font=”font_family:Lato|font_call:Lato” title_font_color=”#ffffff” desc_font_color=”#ffffff” title_font_size=”desktop:22px;” desc_font_size=”desktop:14px;”]caniad@caniad.org.uk[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Defaults-phone” icon_size=”60″ icon_color=”#da1c5c” title=”Phone” pos=”left” title_font=”font_family:Raleway|font_call:Raleway” desc_font=”font_family:Lato|font_call:Lato” title_font_color=”#ffffff” desc_font_color=”#ffffff” title_font_size=”desktop:22px;” desc_font_size=”desktop:14px;”]0800 085 3382[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Defaults-heart-o” icon_size=”60″ icon_color=”#da1c5c” title=”The Caniad Way” pos=”left” title_font=”font_family:Raleway|font_call:Raleway” desc_font=”font_family:Lato|font_call:Lato” title_font_color=”#ffffff” desc_font_color=”#ffffff” title_font_size=”desktop:22px;” desc_font_size=”desktop:14px;”]Caniad supports positive involvement[/bsf-info-box]
Yes No